Predseda SAV

Predseda SAV

prof. RNDr. Pavol ŠAJGALÍK, DrSc.
Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied
A:Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika
T:   02/ 57510 142
M:  sajgalik@up.upsav.sk