Členovia P SAV

Budinska.jpg

ČLENKA PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 1. ODDELENIE VIED

zodpovedná za informačno-komunikačné technológie
| Ing. Ivana BUDINSKÁ, PhD.
Siman.jpg

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 1. ODDELENIE VIED

zástupca podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied
| RNDr. Pavol SIMAN, PhD.
Simancik.jpg

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 1. ODDELENIE VIED

zodpovedný za rozvoj infraštruktúry a spoluprácu s hospodárskou sférou
| Dr. Ing. František SIMANČÍK
Hromadka.jpg

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 2. ODDELENIE VIED

zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky v oblasti medzinárodných projektov
| MUDr. Mgr. Tomáš HROMÁDKA, PhD.
Lacinova.jpg

ČLENKA PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 2. ODDELENIE VIED

zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium
| prof. RNDr. Ľubica LACINOVÁ, DrSc.
Karul.jpg

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 3. ODDELENIE VIED

zástupca podpredsedu SAV pre 3. oddelenie vied
| Mgr. Róbert KARUL, PhD.
Ksinan.jpg

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 3. ODDELENIE VIED

zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky v oblasti bilaterálnej spolupráce
| Mgr. Michal KŠIŇAN, PhD.
Radvansky.jpg

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV PRE 3. ODDELENIE VIED

zástupca podpredsedu SAV re ekonomiku a legislatívu
| Ing. Marek RADVANSKÝ, PhD.