Kontakt

Oficiálna korešpondenčná adresa

Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Údaje k elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy

Typ ÚPVS identity: Inštitúcia Verejnej správy

Identifikácia elektronickej schránky: ico://sk/00037869

Číslo edesk schránky: E0006184212

Adresy pre oficiálnu korešpondenciu so samosprávnymi orgánmi SAV a organizáciami SAV

Telefonický kontakt

+421 2 57510 101

+421 2 57510 111

Telefonický kontakt na sekretariát P SAV

+421 2 57510 140

Fax

+421 2 57510 608

Telefonické kontakty zamestnancov SAV nájdete tu