Podpredsedovia SAV

Samuely.jpg

PODPREDSEDA SAV PRE VEDU, VÝSKUM A INOVÁCIE

| prof. RNDr. Peter SAMUELY, DrSc.
Koppel.jpg

PODPREDSEDA SAV PRE EKONOMIKU A LEGISLATÍVU

| prof. MVDr. Juraj KOPPEL, DrSc.
Panczova.jpg

PODPREDSEDNÍČKA SAV PRE ZAHRANIČNÉ STYKY

| Mgr. Zuzana PANCZOVÁ, PhD.
Venhart.jpg

PODPREDSEDA SAV PRE 1. ODDELENIE VIED

| Mgr. Martin VENHART, PhD.
Marhold.jpg

PODPREDSEDA SAV PRE 2. ODDELENIE VIED

| prof. RNDr. Karol MARHOLD, DrSc.
Morovics.jpg

PODPREDSEDA SAV PRE 3. ODDELENIE VIED

| RNDr. Miroslav MOROVICS, CSc.