Podpredseda SAVfotoprof. RNDr. Karol Marhold, CSc. 

podpredseda SAV pre 2. OV SAV

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510 145
E-mail: marhold@up.upsav.skcurriculum vitae