Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Predsedníctvo SAV 2021-2025

PREDSEDA SAV
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
president@savba.skPODPREDSEDA SAV PRE VEDU, VÝSKUM A INOVÁCIE
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
samuely@up.upsav.skPODPREDSEDA SAV PRE EKONOMIKU A LEGISLATÍVU
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
koppel@up.upsav.skÚtvar podpredsedu SAV pre zahraničné styky
PODPREDSEDNÍČKA SAV PRE ZAHRANIČNÉ STYKY
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
panczova@up.upsav.sk
science@savba.sk

ZÁSTUPCA PODPREDSEDNÍČKY SAV PRE ZAHRANIČNÉ STYKY,
ČLENKA PREDSEDNÍCTVA SAV (2.oddelenie vied SAV)

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.
hromadka@up.upsav.sk1. oddelenie vied SAV o neživej prírode
PODPREDSEDA SAV
Mgr. Martin Venhart, PhD.
venhart@up.upsav.sk
section1@savba.sk

ČLENKA PREDSEDNÍCTVA SAV
Ing. Ivana Budinská, PhD.
budinska@up.upsav.sk

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV
RNDr. Pavol Siman, PhD.
siman@up.upsav.sk

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV
Dr. Ing. František Simančík
simancik@up.upsav.sk2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách
PODPREDSEDA SAV
prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.
marhold@up.upsav.sk
section2@savba.sk

ČLENKA PREDSEDNÍCTVA SAV
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
lacinova@up.upsav.sk3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre
PODPREDSEDA SAV
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
morovics@up.upsav.sk
section3@savba.sk

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV
Mgr. Róbert Karul, PhD.
karul@up.upsav.sk

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV
Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
ksinan@up.upsav.sk

ČLEN PREDSEDNÍCTVA SAV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
radvansky@up.upsav.sk