Člen P SAVfotoRNDr. Aleš Kučera, CSc. 

člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510 161
E-mail: kucera@up.upsav.skcurriculum vitae