Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Predsedníctvo Slovenskej Akadémie Vied   (2021-2025)


     Slovenská akadémia vied
     Predsedníctvo SAV       Štefánikova 49
       814 38 BRATISLAVA
       Tel.: +421 2 57510 101
       Tel.: +421 2 57510 111
       Fax:  +421 2 57510 608

       Tel. na sekretariát P SAV:
             +421 2 57510 140


budova P SAV

Copyright ©2001-2022 SAV, All rights reserved.

Logo SAV:
[ png - SK ] 30x30 mm
[ gif - SK ]
[ gif - ENG ]
[ jpg - SK ]
[ jpg - ENG ]
[ zip ]


Staré logo SAV
Znelka SAV:
[ mp3 ]
[ zip ]
- pravidlá použitia znelky SAV
Gaudeamus igitur:
[ pdf ]
[ zip ]