Podpredseda SAVfotoRNDr. Pavol Siman, PhD. 

podpredseda SAV pre 1. OV SAV

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510 153
E-mail: siman@up.upsav.skcurriculum vitae