Podpredseda SAVfotoRNDr. Miroslav Morovics, CSc. 

podpredseda SAV pre 3. OV SAV

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 2 57510 127
E-mail: morovics@up.upsav.skcurriculum vitae