Podpredseda SAVfotoprof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. 

podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 2 57510 134
E-mail: koppel@up.upsav.skcurriculum vitae