Podpredseda SAVfotoprof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. 

podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510161
E-mail: samuely@up.upsav.skcurriculum vitae