Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Predseda SAVfotoprof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

Predseda SAV

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510 140
E-mail: sajgalik@up.upsav.skcurriculum vitae