Členka P SAVfotoIng. Mária Omastová, DrSc. 

členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied, zástupkyňa Vedeckého sekretára SAV

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510 130
E-mail: omastova@up.upsav.skcurriculum vitae