Člen P SAVfotoMgr. Juraj Marušiak, PhD. 

člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510 129
E-mail: marusiak@up.upsav.skcurriculum vitae