Člen P SAVfotoMgr. Róbert Karul, PhD. 

člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510168 ; 0904/ 360315
E-mail: karul@up.upsav.skcurriculum vitae