Člen P SAV

Dr. Ing. František Simančík

člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 0905/336021
E-mail: simancik@up.upsav.sk