Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Členka P SAVfotoMgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD. 

člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510126
E-mail: lubyova@up.upsav.sk