Členka P SAVfotoprof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. 

členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: 02/ 57510147
E-mail: lacinova@up.upsav.skcurriculum vitae