Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Kontakt - Predsedníctvo SAV


     Slovenská akadémia vied
     Predsedníctvo SAV

     Štefánikova 49
     814 38 BRATISLAVA
     Tel.: +421 2 57510 101
     Tel.: +421 2 57510 111
     Fax:  +421 2 57510 608
     Tel. na sekretariát P SAV: +421 2 57510 140
Copyright ©2001-2021 SAV, All rights reserved.