Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Insígnie SAV

      insígnie SAV Predseda SAV

insígnie SAV

[jpg] 30x30 mm
[jpg]

 Podpredsedovia SAV a Vedecký sekretár SAV

insígnie SAV

[jpg] 30x30 mm
[jpg]